top of page
Open Source.png

הורידו את הדו"ח המלא

הדו"ח בדרך אליכם

  • LinkedIn

סיכום שנת 2023 בתחום הגנת הסייבר בישראל

נכתב ונערך ע"י ריסקנה

ישראל היא אחת המדינות היותר מותקפות בסייבר בעולם. נוסף לתקיפות סייבר של כופרה וסחיטה על רקע כלכלי, ישראל היא יעד לתקיפה של מדינות וארגוני טרור עוינים על רקע מדיני. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הייתה עלייה בתקיפות סייבר מסיבות פוליטיות (Politically Motivated), על רקע המחלוקת הפוליטית הפנימית בישראל ועליית המתיחות הביטחונית בגדה המערבית. גורמים בעלי מוטיבציות פוליטיות החריפו את תקיפות הסייבר בישראל, ואפשר לראות הלימה בין הסלמה באלימות בשטח לבין עלייה בהיקף
התקיפות בתחום הזה, למשל בתחילת אפריל 2023 במהלך חודש הרמדאן.

רמת הגנת הסייבר לפי סקטורים
Graph.jpg
bottom of page